Szabályzat és jogi nyilatkozat

A www.konyvelotudakozo.hu apróhirdetés oldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha a feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne nyissa meg weboldalukat.

A www.konyvelotudakozo.hu apróhirdetés oldalán elhelyezett hirdetések, vagy egyéb tartalmakért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A oldal üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon költségekért, károkért és hátrányokért, amelyek a jelen oldalon elhelyezett tartalmakból; adatok, információk helyességéből; valóságtartalmából; jogszabályoknak való megfelelősségéből és jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemből, illetve kárból; bármely okból bekövetkező szolgáltatás szüneteltetéséből, a rendszer használatából vagy a működés teljes leállításából, változásokból; egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető károkból; bármely másik fél zavaró megnyilvánulásából vagy viselkedéséből, bármilyen jogsértésből származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Az Ön felelőssége hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat.

A www.konyvelotudakozo.hu apróhirdetés oldal üzemeltetője nem felel a jelen oldalon található linkeken elérhető internetes oldalak, weboldalak tartalmáért sem. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalainkon található linkeken elérhető internetes oldalakat és weboldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

Az üzemeltető fenntartja magának a változtatás jogát az általa üzemeltetett www.konyvelotudakozo.hu apróhirdetés weboldalának valamint az azon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében. Fenntartja továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb tartalmak törlésének jogát amennyiben jogszabályba ütközik; nem a Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység jellegének megfelelő; erőszakra, jogszabálysértésre buzdít; közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz; önkényuralmi jelképeket tartalmaz; gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas; mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést tartalmaz; gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja; szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányulmegtévesztő információt tartalmaz; politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik; dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja; védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés; minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt; spam hirdetés.

A www.konyvelotudakozo.hu apróhirdetés oldal üzemeltetőjének tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A www.konyvelotudakozo.hu internetes oldalainak vonatkozásában keletkező jogvita esetén, a magyar jog az irányadó.